Sunday, August 22, 2010

Shravan Month Vadtal Hindola Darshan 2010

Flower Hindola Dharshan
Flower Hindola Darshan
Anaj Kathol Hindola Darshan
Suka Meva Hindola Darshan
Harikrishna Maharaj
Tharmokol Carvings
Tharmokol Carvings
Rampraptapbhai Baunglow

The Daily Darshan Of Shree Swaminarayan Temple Vadtal, India Date 17 August 2010

Shravan Sud 8 : Date: 17 August 2010
Shri Radha Krishna
Shri Harikrishna Maharaj
Shri Rancchodji
Shri Laxminarayan Dev
Shri DharmaBhakti
Shri Vasudev
Shri Harikrishna Maharaj
Shri Ganeshji
Shri KashtBhanjan Dev

The Daily Darshan Of Shree Swaminarayan Temple Vadtal, India Date 16 August 2010

Shravan Sud 6 : Date: 16 August 2010
 
Shri Radha Krishna
Shri Harikrishna Maharaj
Shri Rancchodji
Shri Laxminarayan Dev
Shri DharmaBhakti
Shri Vasudev
Shri Harikrishna Maharaj
Shree Ganeshji
Shree Kast Bhanjan Dev
  

Saturday, August 14, 2010

The Daily Darshan Of Shree Swaminarayan Temple Vadtal, India Date 8-15-2010

The Daily Darshen Of Shree Swaminarayan Temple Vadtal
  
Shri Radha Krishna
Shri Harikrishna Maharaj
Shri DharmaBhakti
Shri Vasudev
Shri Harikrishna Maharaj
Shri Rancchodji
Shri Laxminarayan Dev
Shree Kast Bhanjan Dev
Shree Ganeshjee